© Оптимус Максимус Груп 2010 Компоненти за вграждане пожарни помпи с ниско налягане; пожарни помпи с ниско и високо налягане; дозатори и смесителни системи; UHPS CAFS осветителни мачти.