© Оптимус Максимус Груп 2010 Пожаро-техническо и спасително въоръжение шлангове; шлангова арматура /струйници, разклонители, променители, водовземателни стойки и др./ и принадлежности /мостчета, самарчета, задръжки и др./ смукателни тръби и цедки стълби пожарогасители за горски пожари алпийско оборудване